Autoryzowany dealer New Holland

 200 000 złotych bezzwrotnej premii dla młodych rolników

200 000 złotych bezzwrotnej premii dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność rolniczą. Nabór wniosków: 30 sierpnia – 29 września 2023

Wymogi do spełnienia:
1. Nie ukończyłeś/łaś 41 roku życia.
2. Nie rozpocząłeś/łaś działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.
Rozpoczęcie działalności rolniczej to:
• nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich
• złożenie wniosku o płatności bezpośrednie
• skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW
• prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej
• ubezpieczenie w KRUS jako rolnik
3. Nie korzystałeś/łaś w latach poprzednich z programów takich jak:
• Premia dla młodych rolników
• Modernizacja gospodarstw rolnych

Program Premie dla młodych rolników to bezzwrotna premia w wysokości 200 000 zł wypłacana w 2 ratach:
I rata – 140 000 zł
II rata – 60 000 zł
Co najmniej 70% środków musi być przeznaczone na zakup środków trwałych takich jak:
• nowe maszyny i urządzenia;
• grunty rolne;
• zwierzęta do stada podstawowego;
• inwestycje budowlane, remonty, modernizacje
Pozostałe 30% środków można przeznaczyć na środki do produkcji takie jak:
• paliwo rolnicze;
• środki ochrony roślin;
• nawozy mineralne lub organiczne;
• pasze dla zwierząt;
• pozostałe środki do produkcji rolnej

Najważniejsze zmiany w programie Premie dla młodych rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27
1. Kwota pomocy została zwiększona ze 150 000 zł do 200 000 zł
2. Brak obowiązku przechodzenia na KRUS.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków młody rolnik nie będzie miał obowiązku ubezpieczenia w KRUS
Młody rolnik będzie mógł jednocześnie pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo.
3. Nabór wniosków będzie trwał tylko miesiąc.

Nabór wniosków w programie Premia dla młodych rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie trwał tylko miesiąc.

NASZA FIRMA OFERUJE PAŃSTWU KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ W KWESTII WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.