Autoryzowany dealer New Holland

Joskin Cobra

COBRA jest jednoosiowym kompaktowym wozem asenizacyjnym dostosowanym do montowania dużych opon niskociśnieniowych z głębokim osadzeniem kół. O pojemności od 10000 do 12500 l.

Wąska rama niezależna

Struktura nośna, niezależna, składa się z wąskiej uniwersalnej ramy przymocowanej do zbiornika. Rama jest tym solidniejsza, im dalej od punktów oparcia, jakie stanowi oś i oczko pociągowe. Zbiornik, wzmocniony na całej długości przez przyspawane kątowniki, spoczywa na ramie. W ten sposób podlega o wiele mniejszym naprężeniom.

Duża zwrotność

Dzięki krótkiemu zbiornikowi o dużej średnicy pojazd jest bardzo zwrotny.