AKCJA ŻNIWA 2022! W trakcie żniw pełnimy dyżury telefoniczne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 20.00. - WIĘCEJ INFORMACJI.

Autoryzowany dealer New Holland

Samasz ALPS

Pługi śnieżne klasy ciężkiej. Elementami roboczymi są hydraulicznie sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie niezależnych pozycji roboczych.

Służy do odśnieżania:

  • jezdni,
  • dróg,
  • placów,
  • parkingów.

Po wyposażeniu w płozę metalową może również być przeznaczony do:

  • lekkich prac ziemnych,
  • równania dróg gruntowych.