Autoryzowany dealer New Holland

Samasz ALPS

Pługi śnieżne klasy ciężkiej. Elementami roboczymi są hydraulicznie sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie niezależnych pozycji roboczych.

Służy do odśnieżania:

  • jezdni,
  • dróg,
  • placów,
  • parkingów.

Po wyposażeniu w płozę metalową może również być przeznaczony do:

  • lekkich prac ziemnych,
  • równania dróg gruntowych.