Autoryzowany dealer New Holland

Samasz NIVO

Pług tylny serii Nivo zaprojektowany został do zimowego utrzymania placów, dróg, parkingów oraz lekkich robót ziemnych. Zamontowany może być zarówno z tyłu jak i z przodu ciągnika wypo­sażonego w TUZ kat. II. Maszyna wyposażona jest w dwa siłowniki umoż­liwiające płynne ustawienie ramy i odkładnicy wg potrzeb operatora. Pług może być przezbrojony jako czołowy lub tylny.