Autoryzowany dealer New Holland

Projekt opryskiwaczy FEDE H3O tworzy historię targów EIMA International 2016

Nagroda Innowacji Technicznych i Niebieska Nagroda otrzymana na targach EIMA wraz z nagrodą za Wybitne Nowości Techniczne otrzymaną na targach FIMA 2016, dowodzi, iż opryskiwacz Fede H3O Air Blast to najbardziej nagradzany opryskiwacz sadowniczy w historii.

Opryskiwacz sadowniczy H3O Air Blast Fede, hiszpańskiej firmy produkującej maszyny rolnicze, otrzymał Nagrodę Innowacji Technicznych i Niebieską Nagrodę na EIMA International 2016, które to targi są jednymi  z najważniejszych targów maszyn rolniczych na świecie. Te dwie nagrody sprawiają iż opryskiwacz H3O stał się najbardziej nagradzanym opryskiwaczem sadowniczym w historii, a od momentu kiedy otrzymał nagrodę na targach FIMA 2016 za Nowości Techniczne, stał się również niezwykle rozpoznawalny, jako międzynarodowy punkt odniesienia dla ochrony upraw roślin śródziemnomorskich.

Osiągnięcia te pozwalają na wyróżnienie H3O spośród wszystkich maszyn dedykowanych dla sadownictwa, jako pierwszego aktywnego systemu Air Blast na rynku.
Ochrona upraw jest jednym z najważniejszych zadań rolnictwie, gdyż jakość plonów zależy bezpośrednio od zabiegów oprysku. Aktualnie ocenia się, iż w przybliżeniu 80% niepowodzeń w leczeniu jest konsekwencją niewłaściwego wykorzystania sprzętu w ochronie drzew owocowych.

Oznacza to, iż koszty ponoszone przez rolnika dodatkowo wzrosną, ponieważ będzie on zmuszony do powtórzenia zabiegu ochrony roślin, jak również poniesie on straty w plonach gdyż zbierane owoce mogą być niesprzedawalne z powodu swej złej jakości. Air Blast H3O to kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Urządzenie wysyła automatyczne ostrzeżenia do operatora, tak aby wiedział, czy parametry dla optymalnego oprysku są prawidłowe.

Te innowacje opryskiwacza H3O – zwłaszcza zaprojektowane dla ochrony owoców cytrusowych, winorośli i drzew oliwnych oznaczają wzrost efektywności i optymalizacji pracy w dziedzinie ochrony, oszczędności dla producenta, wyrażają szacunek dla środowiska naturalnego oraz poprawiają standardy bezpieczeństwa chemicznego żywności. Opryskiwacz H3O zakłada oszczędności do 25% kosztów pestycydów oraz zmniejszenie zużycia paliwa do 4 litrów na godzinę pracy. Jest to możliwe ponieważ system Air Blast jest w stanie dostosować ilość powietrza i dawkę pestycydu w stosunku do warunków otoczenia, w szczególności gęstości drzew, dzięki czemu zmniejsza się znacznie znoszenie, innymi słowy, zmniejsza się ilość pestycydu która jest zmarnowana i emitowana do środowiska naturalnego. Oznacza to wielką oszczędność dla producentów oraz korzyści dla środowiska i konsumentów. Redukuje się ilości pestycydów, co poprawia standardy bezpieczeństwa żywności.

Ponadto, Air Blast H3O automatycznie generuje dziennik polowy. Ten dodatek, oprócz zmniejszenia czasu potrzebnego do wykonania obowiązkowego dziennika polowego oprysku, gwarantuje przed zabiegiem jak i po oprysku bezpieczeństwo chemiczne żywności, gdyż dostarcza dokładne i kompletne informacje o stosowanych zabiegach.

W rezultacie, technologia H3O, opracowana przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach instrumentu SME Horizon 2020 celowego dla sprostania wyzwaniu „Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze w skuteczny i eko-innowacyjny sposób”, wyłania się jako historyczny „punkt orientacyjny” w wyścigu o rolnictwo wydajne i opłacalne dla producenta, zrównoważone dla środowiska i bezpieczne dla konsumentów.

Opryskiwacz Air Blast H3O można obejrzeć na targach EIMA International (Bolonia, Włochy) od 9 do 13 listopada na stoisku Fede (Hala nr 25, stoisko 8B) oraz w strefie technicznej w kategorii innowacje.