Autoryzowany dealer New Holland

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Beneficjent: rolnik aktywny zawodowo (art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Warunki: Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który:

  • wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze, przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości,
  • nie otrzymał tego rodzaju wsparcia, dla tego samego produktu lub środka spożywczego, w PROW 20072013.

Stawka pomocy:

  • do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie w okresie 3 lat,
  • kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych.