Autoryzowany dealer New Holland

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Dotacja na przetwórstwo produktów z własnego gospodarstwa

Przyjmowanie wniosków 29września -28 października 2016

Rodziny rolnicze, które chcą zwiększyć swój domowy budżet, maja możliwość skorzystania z unijnych środków na Wsparcie inwestycji w przetwarza nie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Według harmonogramu wdrażania PROW 2014-2020, opublikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nabór wniosków na to działa nie jest planowany we wrześniu.

Do kogo skierowany jest ten program

Program ten skierowany jest do rolnika, jego małżonka oraz domownika, podlegających w pełni ubezpieczeniu KRUS, którzy chcą zajmować się nie tylko rolniczą produkcją, ale także przetwarzaniem swoich zbiorów i ich sprzedażą .

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300.000 zł, a poziom pomocy 50%

Pomoc, jaką można otrzymać na prowadzenie takiej działalności, wynosi maksymalnie 300 tys. zł, jednak nie może być mniejsza aniżeli 10 tys. zł.

Koszty kwalifikujące się do zwrotu

Pieniądze będą przyznawane w formie refundacji maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji min. ta kich jak: koszty budowy, modernizacji lub prze budowy infrastruktury zakładów przetwórstwa, koszty zakupu lub leasingu maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, a także aparatury pomiarowej czy urządzeń służących poprawie ochrony środowiska. Ponad to wsparcie to może zostać przeznaczone na zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem, na opłaty za patenty i licencje, a także koszty ogólne takie jak: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, biznesplanu.

Na jakie przetwórstwo otrzymamy dotacje

Pomoc finansowa może zostać przyznana na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w wielu sektorach przetwórstwa, wśród nich:

 • Przetwórstwo mięsa (produkcja wędlin, z wyjątkiem uboju o dużej skali);
 • Przetwórstwo mleka (produkcja serów);
 • Przetwórstwo owoców i warzyw (produkcja soków, dżemów za wyjątkiem produkcji napojów
 • winopochodnych i winopodobnych);
 • Przetwórstwo zbóż (może to być mini piekarnia, za wyjątkiem produkcji słodu);
 • Przetwórstwo ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych;
 • Przetwarzania produktów rolnych na cale energetyczne;
 • Zamrażania produktów rolnych;
 • Przechowywania produktów rolnych (chłodnie i magazyny)

W tym naborze brak ograniczeń

W programie dla osób uruchamiających małe przetwórstwo w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa nie ma dwóch ograniczeń, które skutecznie odstraszyły wnioskodawców z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 • Lokalizacja operacji – wymóg zlokalizowania przedsiębiorstwa w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców skutecznie ograniczał grono zainteresowanych. Często było tak, że wnioskodawca prowadził działalność na obszarach wiejskich ale znajdował się w granicach miasta o dużej liczbie mieszkańców co eliminowało go z grona potencjalnych beneficjentów. W tym programie nie stawia się żadnych ograniczeń co do lokalizacji inwestycji, co w przypadku przetwórstwa ma niebagatelne znaczenie;
 • Miejsca pracy – drugim zniechęcającym czynnikiem okazała się konieczność tworzenia dodatkowych miejsc pracy za każde otrzymane 100 tys. zł. Jak powszechnie wiadomo, dodatkowa umowa o pracę generuje koszty pracy w tym ZUS i nie zawsze ten etat jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy, dlatego wielu przedsiębiorców rezygnowało z dotacji i realizował przedsięwzięcia we własnym zakresie. W omawianym programie nie ma konieczności tworzenia jakichkolowiek miejsc pracy.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wymienionych w rozporządzeniu, m.in. np.:

 • jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest osobą poniżej 40 roku życia, przyznaje się 3 punkty;
 • jeżeli planowana operacja zakłada inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, przyznaje się 5 punktów,
 • jeżeli operacja będzie realizowana w gminach o największym bezrobociu, przyznaje się 4 punkty.

Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli przyznano mniej niż 5 punktów.

Nie sztuką jest wyprodukować. Sztuką jest SPRZEDAĆ!

I na koniec najważniejsze. Dzisiaj stworzenie nowego produktu nie stanowi najmniejszego problemu. Sztuką jest znaleźć klienta i mu ten produkt sprzedać. A dokładnie rzecz ujmując sprzedać tyle produktów, aby wystarczyło na pokrycie kosztów. Dlatego jeżeli interesuje Was temat uruchomienia małego przetwórstwa na poziomie gospodarstwa zacznijcie od kontaktu z naszą firmą przed naborem wniosków.

Kontakt telefoniczny: 48 322 00 70 lub 506960114